Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ